Онлайн-сервіс формування стандартизованих наборів відкритих даних
Кабінет розпорядника
Тільки зареєстровані користувачі мають можливість зберігати чернетки наборів даних

Наповнення набору

Перелік регуляторних актів / План підготовки проектів регуляторних актів

Рядок переліку
*

Назва проекту регуляторного акту.

Наприклад, Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг.

Повна назва проекту нормативно-правового акту, який виноситься на розгляд регуляторного органу.

Наприклад, Проект рішення міської ради "Про встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг розташованих на території м. Вінниці".

Вказати одне зі значень: прийняття нового регуляторного акту, внесення змін до регуляторного акту, скасування діючого регуляторного акту.

Наприклад, внесення змін до регуляторного акту.

*

Стислий виклад цілі або цілей прийняття регуляторного акту, підготовка якого запланована.

Наприклад, Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг розташованих на території м. Вінниці.

Якщо проект передбачає внесення змін до чинного регуляторного акту, необхідно вказати ідентифіктор регуляторного акту з набору даних "Перелік регуляторних діючив актів" (колонка "identifier").

Наприклад, 719-2014-05-29.

Якщо проект передбачає внесення змін до чинного регуляторного акту, необхідно вказати ідентифіктор регуляторного акту з набору даних "Перелік регуляторних актів розпорядника" (колонка "title").

Наприклад, Порядок встановлення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та розваг.

Повна назва органу та підрозділу відповідального за розробку проекту регуляторного акту або пірзвище, ім'я, по-батькові розробників.

Наприклад, Департамент економіки і інвестицій Вінницької міської ради.

Номер розробника проекту регуляторного акту у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Наприклад, 01411082.

*

Кінцева дата строку розробки проекту регуляторного акту.
Якщо планом затверджено, наприклад, місяць чи квартал, то як дату зазначити останній день цього періоду
.

Наприклад, 30.05.2014.

Посилання на оприлюднений проект регуляторного акту в мережі Інтернет (URL). Посилання має починатися з http:// або https://.

Наприклад, https://www.example.gov.ua/example/.

Посилання має включити достатню кількість подробиць для того, щоб точно визначити джерело. Рекомендовано використовувати ДСТУ 8302:2015..

Наприклад, Вісник Поділля. 2014. Вип. 12/2. С. 2.

Дата внесення проекту розгляд регуляторного органу.

Наприклад, 30.05.2014.

Повна назва регуляторного органу яким буде затверджено проект регуляторного акту.

Наприклад, Виконавчий коміет Вінницької міської ради.

Номер регуляторного органу у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Наприклад, 01411082.